Home De Stichting Het bestuur  De Strijd Updates Bijdragen Contact 
Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk SVNC - Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk
SUCCESVOLLE ACTIE VAN SVNC Wij zitten niet stil, maar gaan daadwerkelijk met gezond verstand de strijd aan!

Samen met de vuurwerkverkopers in de gemeente Utrecht, lobbyisten en Stichting Behoud Vuurwerktraditie (SBV) heeft Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk (SVNC) succesvol een totaal afsteekverbod in Utrecht een halt toe kunnen roepen. Een mooie samenwerking met een nog mooier resultaat! Bekijk hier het nieuwsbericht.

Nu we succesvol zijn geweest in de gemeente Utrecht moeten we doorzetten. Inmiddels heeft ook gemeente Apeldoorn bevestigd pas in 2021 verder te onderzoeken of er extra gemeentelijke maatregelen genomen gaan worden.

We roepen dan ook iedereen die mogelijk te maken krijgt of al te maken heeft met een afsteekverbod in hun gemeente op om zich bij ons te melden.

Stuur ons een mail via info@svnc.nl met daarin de volgende gegevens:
• adresgegevens, telefoonnummer, contactpersoon van uw winkel;
• (post)adresgegevens van uw gemeente;
• de naam (en voorletters) van uw burgemeester;
• de naam (en voorletters) van de veiligheidscoördinator van uw gemeente;
• de actieve politieke partijen binnen uw gemeente met daarbij de namen van de fractievoorzitters.
Deze gegevens moeten terug te vinden zijn op de website van uw gemeente.

Op basis van bovenstaande gegevens kunnen wij een specifiek voor u passende brief opstellen, die naar de burgemeester (verantwoordelijk voor de veiligheid binnen de gemeente), de veiligheidscoördinator en de fractievoorzitters van de plaatselijke politieke partijen kan worden verstuurd.

Met de brief beogen wij de betrokkenen duidelijk te maken dat een gemeentelijk afsteekverbod zowel voor de gemeente, de ondernemers als de inwoners geen goede oplossing is en dat wij graag met de partijen in gesprek gaan.

SVNC strijdt graag met u mee!
Met vriendelijke groet,
Stichtingsbestuur SVNC