Home De Stichting Het bestuur  De Strijd Updates Bijdragen Contact 
Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk SVNC - Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk

De stichting

Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk is een initiatief van de Vuurwerkvrouwen en heeft ten doel het vertegenwoordigen en behartigen van de belangen van de aangesloten en in Nederland gevestigde vuurwerkdealers (die Nederlands consumentenvuurwerk verkopen) richting overheid, media en de bevolking.
De stichting wil haar doel onder meer bereiken door:
• in samenwerking met lobbyist(en) het gesprek met overheid en media aan te gaan;
• het laten doen van feitenonderzoeken naar rapporten waarop de overheid mede haar beslissingen neemt;
• het laten doen van nieuwe onderzoeken om aan te tonen dat Nederlands consumentenvuurwerk niet verantwoordelijk is voor alle schade- en letselgevallen;
• het laten onderzoeken en indien mogelijk ondernemen van juridische stappen tegen voorgenomen vuurwerkvrije gemeenten;
• het laten onderzoeken en indien mogelijk ondernemen van juridische stappen tegen voorgenomen deelverboden van consumentenvuurwerk;
• het laten onderzoeken van gerechtelijke mogelijkheden naar en indien mogelijk eisen van schadevergoedingen (voorraad én omzet) bij eventuele definitieve deelverboden;
• het laten onderzoeken en indien mogelijk ondernemen van juridische stappen tegen een eventueel totaalverbod van consumentenvuurwerk;
• het laten onderzoeken van gerechtelijke mogelijkheden naar en indien mogelijk eisen van schadevergoedingen (voorraad én omzet) bij een eventueel definitief totaalverbod;
• alles te doen wat in de macht van de stichting ligt om de belangen van de aangesloten vuurwerkdealers zo goed mogelijk te behartigen.
De bestuursleden van de stichting zetten zich naar beste weten en kunnen voor de stichting in. Om de doelstellingen te bereiken zijn echter ook externe specialisten zoals bijvoorbeeld advocaten, lobbyisten en onderzoeksbureaus nodig. Specialisten kosten geld. De stichting is afhankelijk van financiële bijdragen van aangesloten dealers en donaties van andere betrokken, externe partijen. Wilt u de stichting financieel bijstaan als vuurwerkdealer of als andere externe organisatie of individu? Kijk dan snel op de pagina bijdragen.
Vuurwerkvrouwen - Logo - Groot -SVNC