Home De Stichting Het bestuur  De Strijd Updates Bijdragen Contact 
Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk SVNC - Stichting Vuurwerkdealers Nederlands Consumentenvuurwerk
Update 21 februari 2020

De afgelopen periode heeft in het teken gestaan van het oprichten van de stichting, het leggen van de eerste contacten en bepalen van de belangrijkste doelstellingen.

SVNC heeft inmiddels een team van advocaten op het oog, waarmee zij de juridische strijd aan wil gaan, contacten met lobbyisten gelegd en diverse offertes opgevraagd bij onderzoeksbureaus.

Er zijn verschillende berichten richting de overheid (Kamerleden en partijen) verstuurd om duidelijk te maken over welke standpunten de stichting met de overheid in gesprek wil gaan. Hieronder vallen uiteraard ook de voorgenomen deelverboden en de vuurwerkvrije gemeenten.

Herhaald verzoek om aanwezig te mogen zijn bij het rondetafelgesprek van de vaste commissie van Justitie en Veiligheid werd afgewezen.

Middels een brief van onze advocaten heeft de stichting de betrokken ministeries o.a. duidelijk gemaakt dat

• SVNC zich niet kan vinden in de voorgenomen deelverboden
• SVNC het belang van een veilige jaarwisseling onderkent, maar wel van mening is dat eerst nader, gedegen onderzoek gedaan moet worden naar de oorzaken van het ontstaan van schade, alvorens overgegaan wordt tot de introductie van een verder vuurwerkverbod
• SVNC het aannemelijk acht dat letsel meestal ontstaat door illegaal vuurwerk en niet door consumentenvuurwerk
• door de voorgenomen deelverboden vuurwerkverkopers aanzienlijke schade lijden. Vuurwerkverkopers zullen hun voorraden niet meer kunnen verkopen, ongeveer 30-35% omzet derven en klanten verliezen. Het betreft een groot aantal kleine ondernemers, zoals middenstanders die afhankelijk zijn van de piekomzet van het vuurwerk om hun winkel gedurende het hele jaar open te kunnen houden
• vuurwerkverkopers zwaarder in hun belangen worden geraakt dan vuurwerkimporteurs, die hun voorraden van verboden vuurwerk vaak alsnog in Duitsland kunnen verkopen

SVNC heeft de overheid om uitstel van besluitvorming gevraagd, geëist betrokken te worden bij alle komende overleggen inzake (deelverboden) vuurwerk en indien toch wordt overgaan tot deelverboden een complete compensatieregeling voor de vuurwerkdealers. Wanneer de overheid hier niet op ingaat, zal SVNC de overheid aansprakelijk stellen voor de schade die wordt geleden.